Vi har beredskapsordning 24/7

Våre verdier                * Etterleve vilkår for sikkerhetsmessig skikkethet.

                        * Etterleve prinsippet om uavhengighet. 

                                       * Ivareta vår objektivitet og nøytralitet.

                                                  * Levere med nøyaktighet.Vår effektive driftsmodell samhandlet med vår spesialkompetanse , oppleves som verdiskapende.