Vi har beredskapsordning 24/7

Tjenester

Alle våre tjenester tilpasses og forankres mot FG-Normer - Lov om Nasjonal Sikkerhet - Virksomhetssikkerhetsforskriften - Kraftberedskapsforskriften - NS 5830 Samfunnssikkerhet Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi - NS 5831 Samfunnssikkerhet Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger Krav til sikrings risikostyring - NS 5832 Samfunnssikkerhet Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger Krav til Sikringsrisikoanalyser - NS 5834 Samfunnssikkerhet Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom og andre standarder for høy sikkerhet. Og etter de normer Nasjonal sikkerhetsmyndighet anbefaler å benytte når vi utfører våre revisjoner - Analyser og vurderinger.

Systemer Drone Deteksjon

Soneplaner Security


Premiss dokumenter Security

Informasjonssikkerhet


Forebygging av insidere


Verdivurdering


Prosjektledelse-Sikkerhetsstyring


Sikkerhetsrådgivning

Bakgrunnssjekk - Personellsikkerhet


PLIVO - Livstruende vold


Sikkerhetsrevisjoner


Prosjektering Beredskaps / Sikkerhetsrom


Sårbarhetsanalyser


Trusselvurdering

Premisser Fysisk og elektronisk sikring