Vi har beredskapsordning 24/7

Bærekraft

SOSIAL BÆREKRAFT Motstandskraftige Samfunn. Vi har et stort fokus på SOSIAL BÆREKRAFT når vi løser oppgaven og bidrar til å bygge motstandskraftige samfunn. 

For at samfunn og mennesker skal oppleve trygghet å blomstre i fremtiden må samfunnet kunne motstå trusler, takle endringer og absorbere tilsiktede uønskede handlinger. 

Vi har er stort fokus på å tilpasse løsninger slik at de har nødvendig motstandskraft innenfor en akseptert rest risiko. Våre forslag til løsninger innen risiko reduserende design er konkrete og godt underbygget av grundige analyser og vurderinger. 


SOSIAL BÆREKRAFT Bærekraftige Security løsninger. Vi har et system hvor vi gjennomfører verdianalysen med et bærekraftig mål. Dette vil si at vi flytter verdiene for å oppnå lavere kostnader i forbindelse med helhetlig sikring. Dette medfører reduserte kostnader.


BREEAM IN USE Vår analyse metodikk innen verdi og skadevurdering, trusselvurdering, sikrings mål og sårbarhetsvurdering, gir poeng i BREEAM In Use.