Vi har beredskapsordning 24/7

Våre kunder.


Vannforsyning - Energi og fiber forsyning - Matforsyning

Annen kritisk infrastruktur.

Lokasjoner med spesielt behov for beskyttelse.

Kriminalomsorgen - Psykiatrien - Domstolene
Ulike Direktorat  - Forsvarsektoren
Private virksomheter med spesielle behov for beskyttelse        
           
        

Vi sender presentasjon av oppdrag og kompetanse matrise, på kvalifisert forespørsel.