Vi har beredskapsordning 24/7

Sikkerhetsavtale - Ugradert

Denne avtalen må ikke forveksles med sikkerhetsavtalene vi inngår etter sikkerhetslovens § 9-2. Dette er et tilbud til virksomheter som ønsker å styrke den helhetlige sikkerheten eller bare ønsker å få verifisert at de har et forsvarlig sikkerhetsnivå for å beskytte sine verdier-forretningshemmeligheter. Vi behandler all informasjon om kunde fortrolig og med største forsiktighet, vi har stort fokus på informasjons systemsikkerhet og informasjonssikkerhet. All informasjon blir i sin helhet behandlet på offline system.

Du kan ha behov for en slik avtale dersom dere:

  • Er usikker på om deres verdier - Forretningshemmeligheter er tilstrekkelig sikret i forhold til spesifikk trussel. 
  • Er usikker på om det finnes en insider i virksomhet, eller om du har innført tiltak for å forebygge insidere. 
  • Er usikker på om nasjonal etterretnings trussel påvirker din virksomhet. 

 Vi benytter sikkerhetsrevisjon og bl.a. Sårbarhetsanalyse som metode.

  • Vi kontrollerer at dere har tilstrekkelig dimensjonert motstand i forhold til spesifikk trussel. 
  • At alle barrierene fungerer slik de skal.
  • Vi kontrollerer at alle dimensjoner er riktig dimensjonert, dimensjonene er.

                    -  Organisatoriske tiltak = Er det planverk virksomheten har for å avdekke eller forhindre og informasjonssikkerhet.

                    -  Menneskelige faktorer = Virksomhetens Sikkerhetskultur.

                    -  Fysiske tiltak = Primært tids forsinkende faktorer for å hindre tilgang.

                    -  Elektroniske tiltak = Regulere og detektere.