Vi har beredskapsordning 24/7

Om oss

Spesialrådgiver nasjonal sikkerhet og beredskap

Helge Steinar Eriksen har samlet sett 30 års erfaring, han har mange års erfaring som sikkerhetssjef i konsern underlagt Lov om Nasjonal sikkerhet. Han har mange års operativ erfaring og har derfor inngående kunnskap om de ulike trussel aktører, han har tilegnet seg spesialkompetanse innen det viktige sårbarhetsområdet indiser, vi legger til at han har jobbet med innsideproblematikk i mange større og komplekse virksomheter .  

Trenger din virksomhet beskyttelse mot signaletterretning, eller har dere behov for sårbarhets deteksjon altså få definert hvilke sårbarheter som kan utgjøre en potensiell trussel i forhold til tap av dine verdier enten det er forretningshemmeligheter eller annen sensitiv informasjon.              

Ta kontakt mail: hse@seemore.no eller Mob: 90818095